HISTORIEK VAN DE CULTUUR- & HEEMKRING

Op 30 oktober 1967 werd de “Cultuur- en Heemkring Ternatse Club” gesticht door Freddy Verdoodt, tevens eerste voorzitter.

De statuten werden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 1969. De eerste beheerders waren naast Freddy Verdoodt, Jean-Pierre Duchâtelet, Paul De Cubber, Louis De Saeger, Jean De Geyndt, Leopold Verheyden, Daniël Magosse, Edward Swab, Willy Thysens en Philippe Wijns.

In eerste instantie werd een tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven ‘Eigen Heem’. Na een jaargang werd gestopt met deze uitgave wegens financiële omstandigheden.

Andere uitgiften werden door Freddy Verdoodt wel gepubliceerd, ‘De Heren van Kruikenburg’ in 1969 en ‘Kastelen en Molens te Ternat’ in 1970.

In 1970 werd ook een grondige bestuurswissel doorgevoerd, ook in 1974 en 1976 werd de bestuursploeg herschikt.

De voornaamste bezigheid in die tijd was (en is nog steeds in grote mate) het onderzoek en de publicatie van de Ternatse geschiedenis. Daarom werd er reeds in 1977 een nieuw tijdschrift uitgegeven welke grotendeels door eigen inbreng werd gefinancierd. Van gemeente en/of overheid werd toen nooit een toelage ontvangen. Toch bestaat het ‘Sint-Gertrudis Contactblad’ – zoals het in het begin werd genoemd – nog steeds en verschijnt trouw viermaal per jaar op 300 exemplaren.

De bestuursploeg werd regelmatig vernieuwd (bestuursleden overleden, hadden andere bezigheden of thuiszorg) maar een opmerkelijk feit is dat sinds de oprichting (1967 dus) er maar drie (3) voorzitters waren (F. Verdoodt, J.P. Duchâtelet en E.H. J. De Ridder), twee (2) penningmeesters (L. Verheyden en R. Decelle), drie (3) secretarissen (J. De Geyndt, F. Pletinckx en E. Gezel).


De Heemkring heeft naast haar opzoekingswerk nog andere activiteiten:

  • Uitbouw archief.
  • Tweejaarlijkse tentoonstelling rond Ternatse Geschiedenis.
  • Jaarlijkse ledensamenkomst met bekende gasten (zoals Pol Goossens, Alain Remue in het nabije verleden).
  • Jaarlijks ééndaguitstap met geschiedkundige inbreng.
  • Jaarlijkse meerdaagse reis waar het nuttige aan het aangename wordt gekoppeld.
  • Bezoek aan een Kerstmarkt in binnen- of buitenland.
  • Verzorging kerstversiering in de Sint-Gertrudiskerk.
  • Kerstbijeenkomt met wandeling, zang en pannenkoeken op tweede kerstdag.
  • Etc.

Door het 50-jarig bestaan werden we in 2017 "Koninklijk".

Na het overlijden van E.H. Jozef De Ridder, werd geopteerd om als een echte ploeg - zonder voorzitter - door te gaan.