WELKOM

Welkom op de website van de Koninklijke Cultuur- & Heemkring Sint-Gertrudis Ternat. Onze heemkundige kring bestaat al sinds 1967 en in het 53ste jaar gaan we ook werk maken van een online aanwezigheid. Dit is een werk van lange adem en het zal een permanent uitbreidende selectie zijn die online beschikbaar is.  Als lid van de heemkundige kring ook volledige artikels uit vorige tijdschriften nalezen. Dit kan u doen met de inlogcode die u in ons driemaandelijkse tijdschrift kan terugvinden.


Tentoonstelling 't Serclaes

De koninklijke Cultuur- en Heemkring Sint-Gertrudis Ternat organiseert een tentoonstelling over Everaert t’ Serclaes

T’ Serclaes was een voorname Brusselaar. Hij werd er geboren tussen 1315 en 1330. In 1351 vinden we hem terug in dienst van de Franse koning Jean II tijdens de honderdjarige oorlog.

In Brussel speelde t’ Serclaes een steeds belangrijkere rol. Hij was politiek actief en werd tot vijf maal toe herkozen als schepen van Brussel. Door de rol die hij speelde in de schermutselingen tussen Vlaanderen en Brabant verwierf hij nog meer bekendheid.

Voor Ternat is belangrijk dat hij op het einde van zijn leven het kasteel Kruikenburg heeft kunnen kopen. De vorige eigenaar, de familie Van Wesenmael, was door de hertog van Brabant gevraagd om in deze regio voor militaire aanwezigheid te zorgen. Geldnood deed de familie besluiten Kruikenburg van de hand te doen. T’ Serclaes nam in 1381 het kasteel tot woonst en voerde er een eerste verbouwing door.

Heel lang heeft hij er niet kunnen van genieten. In 1388 werd hij, op weg naar Brussel, aangerand in Lennik. Hij werd nog naar Brussel gebracht waar hij enkele dagen later aan zijn verwondingen overleed. Hij werd begraven in de kerk van Ternat.

De tentoonstelling over het leven van Everaert t’ Serclaes gaat door in het parochiehuis van Ternat (Kloosterweg 1, 1740 Ternat) van zaterdag 4 juni 2022 tot maandag 6 juni 2022, steeds van 15u tot 20u. De inkom is gratis. 

Klik hier voor meer info...


Jaarvergadering en ledenfeest 17/01/2020

Naar jaarlijkse gewoonte hielden we dit jaar op 17 januari een bedankingsfeest voor onze leden. Het volledige bestuur nodigde uit voor een heerlijke maaltijd en een gezellig drankje. We maakten er ineens ook onze algemene vergadering van en zoals steeds was er ook een toffe animatie voorzien.

Jammer genoeg hebben we zelf geen foto's gemaakt van dit evenement. Mochten er onder jullie zijn die wel foto's gemaakt hebben dan mogen jullie die altijd mailen naar


Jaarlijkse buitenland-reis: Rusland

Naar jaarlijkse gewoonte bezochten we ook in 2019 weer een buitenlandse bestemming voor een culturele rondreis. Dit jaar kozen we voor Rusland en meer bepaald naar Moskou en Sint-Petersburg.

Van zaterdag 27 juli tot en met vrijdag 2 augustus trok de Heemkring naar Rusland. De eerste dagen stond Moskou op het programma. Van het prachtige Rode Plein tot het Kremlin: alles werd bezocht.
Het tweede deel van de reis bracht ons de pracht en praal van Sint-Petersburg: van de Hermitage tot de koninklijke paleizen.
Het was een fijne ervaring.

Klik hier een fotoverslag.