HET BESTUUR

Een vereniging heeft een bestuur nodig. Cultuur- & Heemkring Sint-Gertudis kan sinds vele jaren tellen op enkele van haar bestuursleden.  

Bestuurslid: Albert Priem

Albert is de verantwoordelijke voor de eendagsreizen, kerstmarkt en ook voor de animatie op de jaarlijkse ledenvergadering.

Bestuurslid: Marie-Jeanne De Ridder

Marie Jeanne verzorgt de rubriek tentoonstellingen in het tijdschrift.

Bestuurslid: Bernadette De Cnop

Ook Bernadette is reeds ruim 50 jaar lid en is  binnen het bestuur verantwoordelijk voor de jaarlijkse ruilbeurs en catering.

Bestuurslid: Frans De Saeger

Bestuurslid: Eddy Symoens

Eddy heeft in het verleden o.a. de prachtige affiches voor onze tentoonstellingen ontworpen.


Secretaris: Eduard Gezel

Eduard is lid sinds 1968 en is als secretaris onder andere verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Penningmeester: Roger Decelle

Roger is als penningmeester verantwoordelijk voor de financiële kant van onze vereniging.