HET BESTUUR

Een vereniging heeft een bestuur nodig. Cultuur- & Heemkring Sint-Gertudis kan sinds vele jaren tellen op enkele van haar bestuursleden.  

Bestuurslid: Priem Albert

Albert is de verantwoordelijke voor de eendagsreizen, kerstmarkt en ook voor de animatie op de jaarlijkse ledenvergadering.

Bestuurslid: De Ridder Marie-Jeanne

Marie Jeanne verzorgt de rubriek tentoonstellingen in het tijdschrift.

Bestuurslid: De Cnop Bernadette

Ook Bernadette is reeds ruim 50 jaar lid en is  binnen het bestuur verantwoordelijk voor de jaarlijkse ruilbeurs en catering.

Bestuurslid: Hellinckx Guillaume

Voorzitter: De Ridder Jozef

Onze voorzitter is lid sinds 1985. Voorzitter is hij sinds 1992. Jarenlang verzamelde hij het archief op de pastorij, tegenwoordig is hij archivaris voor de heemkring op het kasteel Kruikenburg.


Secretaris: Gezel Eduard

Eduard is lid sinds 1968 en is als secretaris onder andere verazntwoordelijk voor de ledenadministratie.

Penningmeester: De Celle Roger

Roger is als penningmeester verantwoordelijk voor de finaciële kant van onze vereniging.