TENTOONSTELLINGEN

TENTOONSTELLING 2022: EVERAARD T’ SERCLAES

Cultuur- & Heemkring Sint-Gertrudis organiseerde een tentoonstelling over Everaard T'Serclaes van zaterdag 4 juni 2022 tot maandag 6 juni 2022 in de parochiezaal van Ternat.

t’ Serclaes was een voorname Brusselaar. Hij werd er geboren tussen 1315 en 1330. In 1351 vinden we hem terug in dienst van de Franse koning Jean II tijdens de honderdjarige oorlog.

In Brussel speelde t’ Serclaes een steeds belangrijkere rol. Hij was politiek actief en werd tot vijf maal toe herkozen als schepen van Brussel. Door de rol die hij speelde in de schermutselingen tussen Vlaanderen en Brabant verwierf hij nog meer bekendheid.

Voor Ternat is belangrijk dat hij op het einde van zijn leven het kasteel Kruikenburg heeft kunnen kopen. De vorige eigenaar, de familie van Wesenmael, was door de hertog van Brabant gevraagd om in deze regio voor militaire aanwezigheid te zorgen. Geldnood deed de familie besluiten Kruikenburg van de hand te doen. t’ Serclaes nam in 1381 het kasteel tot woonst en voerde er een eerste verbouwing door.

Heel lang heeft hij er niet kunnen van genieten. In 1388 werd hij, op weg naar Brussel, aangerand in Lennik. Hij werd nog naar Brussel gebracht waar hij enkele dagen later aan zijn verwondingen overleed. Hij werd begraven in de kerk van Ternat.


TENTOONSTELLING 2018: 50 JAAR HEEMKRING TERNAT

19-20-21 MEI 2018: in dit jubileumjaar stond het de tweejaarlijkse tentoonstelling in het teken van "50 jaar heemkring in Ternat"


TENTOONSTELLING 2016: TERNAT IN  DE GROOTE OORLOG

14-15-16 MEI 2016: 2 jaarlijkse tentoonstelling met als thema "Ternat in de groote oorlog"


Deze pagina wordt nog verder aangevuld....