RUILBEURS

De eerste zaterdag van september organiseert Sint-Gertrudis Cultuur- en Heemkring haar jaarlijkse internationale ruilbeurs ‘devotionalia en prentkaarten’ in het parochiehuis langs de Kloosterweg in Ternat. Men kan op deze beurs terecht om bedevaartvaantjes, huiszegens, prenten, santjes, litanieën, legenden, geschiedenis van bedevaartplaatsen, gebedenboeken, wijwatervaatjes, heiligenbeelden, stolpbeelden, stroschilderijen, bedevaarttekens, medailles, nieuwjaarsbrieven, doodsbrieven en doodsprentjes te ruilen, kopen of verkopen. 

Standhouders kunnen zich informeren bij Bernadette De Cnop op 02/582.16.55. 

De toegang voor bezoekers is kosteloos.