BIBLIOTHEEK

Ons archief bevat ook een ruime bibliotheek met ruim 700 relevante boeken. Deze zijn, zoals de rest van het archief, na afspraak raadpleegbaar in onze lokalen. 

Inventaris

1. Van Oostveldt, A., Het Pajottenland voor Maria, s.d.

2. Jaarboek vereniging voor Heemkunde in Klein Brabant vzw, jaargang XIII, 1978

3. Van Liedekerke Luc, Strijtem…nu en Altijd, 1981, Sint-Kwintens-Lennik

4. Verheyden Joris, Vollezele, 1985

5 Van Liedekerke, Luc, De Sint-Martinuskerk van Strijtem,2006

6. Despriet, Philippe, Veelzijdig Frans- Vlaanderen, 1997, Kortrijk

7. Despriet , Philippe, Frans- Vlaanderen, onbekende schat, 1987, Kortijk

8. Van Liedekerke,Luc, Pastoor Paul Cuylits ten voete uit, 2007

9. Dieleman, Gré, Herinneringen aan Vlaams- Brabant West 2000 in Vlaanderen een reis door de tijd, 2000

10. Debake, Siegfried, De gekste dag van de Oorlog, Hoe een dwaas gerucht tot een ongeziene massahysterie leidt, Klaproos, 2008

11. Tijdschrift voor Brusselse geschiedenis, Brussel en de opstand ( 1566-1610à, jgt1 nummer 1-2 1984

12. De Gasthuiszusters – Augustinessen van Brussel 1186 -1986

13. Van Belleghem, L., Bellingen en de abdij van Cantimpré, 1991

14. Robert, Emil, Abraham, Het kruisbeeld door de eeuwen , devotionalia, 2010-2014

15. Brugge, foto-guide, Thills1981

16. Beelden van een eeuw ( 1880-1980), Het nieuwsblad

17. 26 maart 1955, Antwerpen 1955

18. Vastiau, Michel, Bedevaartvaantjes uit de streek van Zuidwest Vlaams Brabant, 1999

19. Van Liedekerke, Luc, Het gesloten kerkhof van Strijtem, 2014

20. Nevens Maurits, Mijn grote liefde voor het glasraam, 2015

21. Tollet, Annelies, Vlaams- Brabant drinkt, bier- en jenevercultuur sinds 1800,   Openbaar kunstbezit, 2015

22. Van der Cruys, Robert, Wauze joeng zejje Gau?, Lombeekse toenamen gezegden en cursiefjes, 2013

23. Van der Cruys, Robert, De Koekedoeës, Lombeek in woord en beeld, 2014

24. Dierickx, F., De Broeders van Maria te Aalst (1840 -1993) uit Het land van Aalst, jg XLV, 1993 nr 4

25. Van der Heyden Antoine en Vinck Stefaan, Aalsters karnavalboek 1986-1990, 1990

26. Ghysens, Jos, Heiligenverering te Aalst, 1993

27. Coppens, Jan, Vijf eeuwen abdij ten Roosen in de praterij Mijlbeke, 1999

28. Het oude land van Aarschat, driemaandelijks tijdschrift van de Aarschotse kring voor Heemkunde, jg VI, nr 3, september 1971

29. OLV van Alsemberg, zondag 1 mei 1988   Mariastoet

30. Architectuur in Antwerpen, Atrium cultuurgidsen, 1994

31. Affligem, van allen cloosteren spieghel, 1962

33. Dom Albertus Van Roy, Kunstschatten uit Oud Affligem, de Brabantse Folklore, nr 155, september 1962

34. Dom Gabriel, O.L.V. van Affligem vereerd onder de titel van O.L.Vrouw van vrede, Brussel, 1924

35. Heemkundige Kring Belledaal, Affligem, Jaarboek 1986

36. Heemkundige Kring Belledaal, Affligem, jaarboek 1987

37. Heemkundige Kring Belledaal, Affligem, Jaarboek 1988

38. Heemkundige Kring Belledaal, Affligem, jaarboek 1989-1990

39. Heemkundige Kring Belledaal,Affligem, Jaarboek 1991

40. Heemkundige Kring Belledaal, Affligem, jaarboek 1992

41. Heemkundige Kring Belledaal, Affligem, Jaarboek 1993

42. Heemkundige Kring Belledaal, Affligem Jaarboek 1994

43. Heemkundige Kring Belledaal Affligem Jaarboek 1995

44. Heemkundige Kring Belledaal Affligem Jaarboek 1996

45. Heemkundige Kring Belledaal Affligem Jaarboek 1997   12de editie

46. Heemkundige Kring Belledaal Affligem Jaarboek 1998 13de editie

47. Heemkundige Kring Belledaal Affligem Jaarboek 1999

48. Heemkundige Kring Belledaal Affligem jaarboek 2001 16de editie

49. Heemkundige Kring Belledaal Affligem Jaarboek 2003 18de  editie

50. Heemkundige Kring Belledaal Affligem Jaarboek 2004 19de editie

51. Heemkundige Kring Belledaal Affligem Jaarboek 2005 20ste editie

52 Heemkundige Kring Belledaal Affligem Jaarboek 2006 21ste editie

53 Heemkundige Kring Belledaal Affligem Jaarboek 2007 22ste editie

54 Heemkundige Kring Belledaal Affligem Jaarboek 2008 23ste editie

55 Heemkundige Kring Belledaal Affligem Jaarboek 2009 24ste editie

56 Heemkundige Kring Belledaal Affligem jaarboek 2010 25ste editie

57 Heemkundige Kring Belledaal Affligem Jaarboek 2011 26ste editie

58 Heemkundige Kring Belledaal Affligem Jaarboek 2012 27ste editie 950 jaar abdij Affligem

59 Bezienswaardigheden in de gemeente Affligem,

60. Dom Wilfried Verleyen en Luc Van Eeckhoudt, Iconografie van de Sint-Pieters en Paulusabdij Affligem

61. De Grave D., Geschiedenis der gemeente Assche,

62.  Dom Albertus van Roy, Affligem, roem van ons Land, Davidsfonds Leuven , 1953

63. Verbruggen Miel, Martinus van Tours, 397-1997, Duffel

64. 650 jaar J.Kruis van Asse, catalogus 1987

65. Verbesselt, J., Het ontstaan en de ontwikkeling van Asse, Pittem 1966

66. Lindemans, Jan, Toponymie van Asse, Tongeren, 1952

67. Geschiedenis der twee mirakuleuse kruisen van Assche, met eenige aenmerkingen over het H.kruis des Zaligmakers, Brussel, 1862

68. Van den Eynde, Hubert, Cantate ter verheerlijking der HH Kruisen van Assche, Assche, 1912

69. Heemkring Ascania, Feestbundel Flor De Smedt, 1994

70. Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, provinvie Brabant kanton Asse,, 1979

71. Durnez, Jeroom, Meetschieten, Asse,1983

72. Kataloog van de retrospektieve Karel De Bauw, Asse 1969

73. Durnez, Jeroom, De schuttersgilden van Asse, ascaniabibliotheek nr 50 1989

74, Spanhove, Joris, Geschiedenis van de schuttersgilden van Asse tot 1830, verzamelde opstellen uit de “ Assenaar” , 1987

75.  De Rop, Rene, Kinderspelen te Asse, vroeger en nu, 1965

76. Kurth, Godfried, Geschiedenis der mirakuleuze kruisen van Assche, Asse, 1912

77. Ockeley, Jaak, Leven aan de bron, een inleiding tot de geschiedenis van Asse, 1965

78. Spanhove, Joris, De Gasthuiszusters van Hulst- Asse te Sint-Niklaas in 1646-1647, 1966

79. De Gong, almanak van Asse, 1970

80. Kunstschilder Karel De Bauw, tachtig, 1989

81. De Brabantse schilder Karel DE Bauw, 1974

82. 650 jaar Heilig kruis te Asse, situering, legende en verering, Asse, 1987

83. Verbouwe, A., Iconografie van Vlaamsch-brabant, kanton Assche, Brussel 1941

84. Asse in oude prentkaarten, Zaltbommel

85. Asse in oude prentkaarten deel 2, Zaltbommel 2003

87. Meurissen, Felix, Asse, het kasteel van Waarbeek,2002

88. De Rop, Rene, Manke Fiel en zijn museum, Ascaniabibliotheek nr 36, 1984

89. Wij gedenken, vierde reeks biografische bijdragen MSC Belgische provincie, 1997

90. Kurth, Godefroid, Histoire des croix miraculeuses d’ Assche, =Assche, 1912

91. Spanhove, Joris, De kruiskapel van Vrijthout, Ascaniabibliotheek, nr 29, 1972

92. Geschiedenis der Mirakuleuse kruisen van Assche, Brussel 1862

93. Huldealbum Karel De Bauw,, Ascaniabibliotheek nr 25, 1969

94. Geestelijken uit Bollebeek, Ascaniabibliotheek nr 62

95. Brussel Today,

96. Promenade Brussel, 1971

97. Goedd, Maarten, De standbeelden van het Brusselse stadhuis, Brussel 1985

98. Goeleven, Edgard, De Grote Markt van Brussel, Lannoo, 1993

99. Brussels faience in TAxandriea, tentoonstellingscatalogus, 1982

100. Van Eeckhoudt, Luc,Schatten Brusselse Faience in het TAxandria museum te Turnhout, 1981

101. de Vlaaamsch nationaal zangfeest, 25 juli 1937

102. Denderleeuw in oude prentkaarten, Denderleeuw, 1972

103. Van Twembeke, Julien, Dorpsbeelden uit het verleden, De Pinte – Zevergem

104. Van de Voorde, Eddy, François Gielis, meier van Diegem, ESDB, 1980

105. Van de Voorde, Eddu, De Suisse in Diegem, ESDB, 1979

106. ARchaeologia Mediaevalis, Abgswoning Van Dielegem, 1991

107. Als de dood voor de doo, Katalogus, 1991, Essen

108. Mertens, Rene, Geschiedenis van Essene, s.d., s.l.

109. Theys, Constant, Geschiedenis van Dworp, Brussel, 19487

110. Dielegem, Geschiedenis van een site, katalogus, 1986

111. Er was eens… een apoteek, katalogus, Dielegem, 1989

112. Polfliet, Danny, Van Eyck tot Eikenvliet, jaarboek van de vereniging voor Heemkunde in Klein Brabant, 2008

113. Kerkelijke kunst in het oude landdecanaat Diest, 1982

114. Dendermonde, Rosbeiaardstad,

115. Het prinsbisdom Everberg,

116. Mattthijs, MIchel, Het heilig Kruis van Galmaarden de eeuwen door, 1983

117. Caluwaerts Jan en Jammart Rene, Het land van Gaasbeek in 1693, volkstellingen in het Hertoghdom, deel 1, 2012

118. Renson, G., Bouw en ikonografie van het kasteel van Gaasbeek( 12410 – 1970) , 1970

119. Rensons, G., Beknopte geschiedneis van Gaasbeek,

120. Ars Sacra, Tentoonstelling te Gaasbeek,       1968

121. Specificatie oft pertinente beschrijvinghe der BAenderije heerlyckheydt ende kasteel van GAesbeke, 1654, anastatische druk

122. Erembodeghem ons erfgoed,

123. Kunstschatten van Edingen, 1964

124. Boons, FRAns, Van SChoenmakerszoon tot Heilige,1988

125. Herdenkingsalbume, Diest en Sint-Jan Berchmans, 1988

126. Drogenbos,

127. Kapel O.l.Vrouw van 7 wee*en 100 jaar, Elversele, 1989 

128. Heemkundige kring Glabbeek, jaarboek 1993

129. Heemkundige kring Glabbeek, Jarboek 1998

130. De Rycke, Willy, Ketelaere, Dirk, Vincke Ignace, Over Sint-Lievens gesproken, 1991

131. Matthijs MIchel, Galmaarden 1890- 1950, 1985

132. MAEBE, vEERLE, aMBROZIJN, OUDE AMBACHTEN IN gOOIK EN HET pAJOTTENLAND, Gooik 2001

133. Demol Serge, Vanwetswinkel JOhan, GRoot Grimbergen tussen 1900-1958, 2002

134. De MOle SErge, Van wetswinklel Johan, Het landelijke leven in het Grimbergse, deel1, 2006

135. Houthave, Robert, Karel Nerinckx (1761-1824, ( KLuizenaartje nr 21, Moorslede, 2002

136. Marcelis, August, Gebeurtenissen te Halle in de dagen na 10 mei 1940,

137. De belegering van Halle in 1489, catalogus,

138; Van Eeckhoudt, LUc, De Christus-op-de-kouder steen van Herfelingen,   jg VIII nr 4 “ Het oude land van Edingen en omliggende, 1980

139. Boon, J., Het wonder van den Goddelijken bouwer van Hakendover, 1948

140. Van EEckhoudt, Luc, Het dertienmaal ( 17 januari) te Hakendover, uit Oost Brabnat, jgt 27, 1990

141. Van EEckhoudt, LUc, Het dertienmaal te Hakendover, Hakendover 1994

142. Van Eeckhoudt, LUc, De bedevaartvaantjes van Hakendover en hun varianten, Hakendover 1992

143. Het kasteel van Groot Bijgaarden

144. De Kerck, Jan, Bijdragen tot de geschiedenis van Groot- Bijgaarderen, 1976

145. Braat Jerry en SCheir Olivier, GRoot Bijgaarden: het wivinaklooster, studie van de buitenruimtes,2002

146. Braat Jerry en Scheir Olivier,   idem   foto boek

147. Halle 700 jaar Mariastad

148. Welkom in hamme, thuisbasis van de Wuitens

149. De Doncker Wally, De sTijfhoofden van Zogge,2009

150. Sint- Gertrudis Heppeneert

151. Davidsfond Herne, Herne en de boerenkrijg, 1973

152. Herune, zoals het vroeger was,,1978

153. Het charter van Hoei 1066,

154. HObonia heemkring HOogboom, 18de jg 1989

155. De Brouwer, JOzef, Hofstade, genootschap voor Aalsterse geschiedneis, 1977

156. De Meulemeester Maurice, O._L._ Vrouw Trooterese te Jette uit de oude Magdalenakerk te Brussel, Merchtem

157. Ballet, Guyd , Avaux Albert, Het Van reepinghens’ huisje te Kester

158. Koekelberg, 19-5-1985

159. Het BElgische vorstenhuis en Kortenberg, 1993

160. Curtenberg, jgt 1993-1994 nr 1-2

161. Kortenbergse wandelingen

162. Natonaal vlasmuseum museumgids

163. Van de ene kerk naar d andere, Onze-Lieve- Vrouwkerk van Laken, 1997

164. Gids van Landen, Ons Landens ergdeel, 1997,

165. Landen viert Sint- Gertrudis, 1976

166. Vijftig jaar Heilig-kruisparochie te Lebbeke, 1987

167. Vermeiren Achiel, Lebbeke , in ’t land en in ’t kort,1985

168. Grat loos’n dee, het Lebbeeks dialecht en og ’t een en ’t ander

169. Vermeiren Achiel, Lebbeke in z’n weekedaaugs dingen, 1988

170. Van Riet Pol, Kastel in de kering, kerk en kerkelijk leven,

171. De Schepper L., Heymissen, met de Sint- Bernardsabdij , Nijverheid, lusthuizen, kastelen, bevoling, legenden, 1962

172. Verrees, William, Necrologium 1129-1979, abdij van Park, leuven, Heverlee, 1979

173. Lahaye, Pieter Jan, Alles gaat voorbij, Maar de kerk blijft staan, 2002

174. Wemans, GEorges, 2050 jaar Gertrudisparochie Landen

175. Het stenen wonder van Lietbeka, 1983

176. Vermeiren Achiel, TEin was’t anders, Jaarboek Heemkring Lebbeke, 1993

177. Dauwe, Jozef, De Boerenkrijg in het kanton Lebbeke, 1798, Heemkring Lebbeke, 1999

178. Heemkring Lebbeke, Achiel vermeiren vertelt ’ t jaar rond in Lebbeek, Jaarb oek 1999

179. Het spel van O.L.Vrouw van Lebbeker,1949

180. Zo groeide Lebbeke met onze Lieve Vrouw, 1949

181. Geschiedenis van de devoltie tot O.L. Vrouw van Lebbeke,1972

182. Onze Lieve Vrouw van Lebbeke, bedevaartsboekje, 1972

183.  Dauwe, Jozef, Geschiedenis van de verering toto O.-L.- Vrouw van Lebbeke,1983

184.   Dauwe, Jozef, Votiefschilderijen in de O.-L._ Vrouwkerk te Lebbeke ( 1705-1908), 1977

185. Ravijts, Gilbert, Van Criminele saken ende quade feyten te Lebbeke rond 1900, jaarboek 1992

186. Van Rossem Pierre, Interviews met bekende en minder bekende Lebbekenaars, Heemkring 1991

187. Bijdrage tot de geschiedenis van Lennik, vijfde reeks, 1997

188. Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik, tweede reeks, 1981

189. Lembeek in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1983

190. Geschiedenis van Lembeek, 1984

191. Regione Marche, Civilisation et art Chrétienne dans Le Marches,

192. LIssewege in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1988

193. Lens, Arthur, Lier, ontstaan en evolutie van een kleine stad, 1993

194. LIchtervelde in nieuwe prenten, foto jaarboek 2005-2006

195. 33ste jarboek van de Heemkundige kring Krel Van de Poele te LIchtervelden 2007

196. Cobbaert, William, LIedekerke, 1992

197. Van den Bossche, Stefan, EEn onvergetelijk man: E.H. Jozef Van LInthout

198. Marche – en- Famenne, Eglise Saint- Remacle

199. De Smedt, Flor, Het manuaal van Peeter VERhasselt, pastoor van mazenzele, 2000

200. Heemkring Opwijk, Parochie Sint-Pieters- Banden te Mazenzele,1985

201. Sint-Pietrersgilde Mazenzele 450 jaarjong, 1991

202. Laenen, J. Kan., GEschiedenis van het Seminarie van Mechelen, 1930

203. De Ridder Jozef en andere, Klein seminarie 1830-1980, Mechelen, 1980

204. Noppen, C.,, De Sint-Elooiskapel en Sint-Elooisvieringen te Meise, 1985

205. Heemkring Soetendaelle, 150 jaar kleuter en lager onderwijs te Merchtem 1830-1980

206. Juul De winde, gedenkboek, Merchtem1977

207. Geeraerd, ERic,Melden, ons boerendorep uit het verleden, 1978

208. Decavel Lieve, e.a., mUllem, ons uniek dorp aan het einde van de wereld, 1983

209. Van Caster, W., Namen der straeten van Mechelen, 1975

210. Kerkschatten van O.L.Vrouw –ter-Noodt, Merchtem, 2001

211. 25 jaar OCMW Merchtem, een eeuwenoude geschiedenis,2002

212. Biesemans, Fons, Affligem en zijn laathof te Merchtem, anno 10650, Merchtem, 2004

213. Feyterns POl, De Klokken in de kerk van O.L.Vrouw ter-NOodt te Merchtem, 2003

214. Feytens, POl, Manuael van MIchiel Geerems, Huisarmenmeester 1671-1672, Merchtem 2003

215. Verbesselt J., De Vriheid Merchtem in de late middeleeuwen vanaf de 13de toto de 16de eeuw, PIttem, 1965

216. De Kempeneer, J., Aantekeningen uit de dagboeken van de prelaten der norbertijeneabdij van ninove 10657 – 1783 , 1995

217. Willmame Georges, Causeries nivelloises, NIvelles,

218. O1 Vancraeynest, =Raymond, Alfons De GRoeve, Onze-lieve-vrouwecollege , Oostende 1842 -1992,

219. O2 Van Isterdael, Herman,Landeboek OKegem 1695 , Heemkring Okegem 1995

220. O3 blockerije, arnold, De Kerk van O.L.V. Lombeek,

221. O4 Van Liedekerke, Luc, Onze-Lieve- Vrouw van Lombeek, bid voor ons, 1989

222. O5 De Mey Christine, bijdrage tot een bibliografie van OPwijkse schrijvers, Heemkring OPwijk, 1989

223. O6 lissens, HUgo, Het eeksken,het gehucht en zijn mensen, 2014

224. O7 Onselaere Paul, Opwijk, 1997

225. O8 LIndemans, Jan, Bijdrage tot de geschiedenis van Opwijk, 1988

226. O9 LIndemans, Leo, De minnezangers van Opwijk, Brussel, 1995

227. O10 Onselaere, Paul, Opwijk?.. Ka!, 2008

228. 011 De Ridder Jan, Nijverseelse folklore, 1983

229. 012 De Donder Remi, Statiestraat vroeger en nu, 2000

230. 013 De Boeck FRits, 50 jaar kerk NIjverseel 1939-1989,

231. 014 De Ridder JOzef, Opwijkse geestelijken, 1992

232. 015 Geeurickx Paul, De Sint-Pauluskerk van OPwijk maandschrift 1983 nr 295

233. 016 Davidsfonds OpWijk, Opwijk ons dorp, 1978

234. 017 De Bondt Louis, en Callaert PHilippe, Leireken, De GEschiedenis van lijn 61 Aalst- Antwerpen zuid

235. 018 liNDEMANS. Jan, GEschiedenis der gemeente OPwijk De plaatsnamen, 1931

236. 019 Everaert Vic , Van Wielle JOhan,110 jaar Sint-Pauluspaardenprocessie,,2012

237. 020 Broeder Jan ringoot, Ons Opwijk verteld door broeder Jan, april 1989

238. 021 Dag zuster, dag meester, dag juffrouw, 200 jaar onderwijs in onze gemeente, catalogus, 1991

239. 022 Broeder Jan Ringoot, Iets over de klokkenluiders van toen, februari 1982

240. 023 Broeder Jan ringoot De eerste pastoor van Droeshout, 1981

241. 024 Geeurickx Paul, Beknopte Geschiedenis van de gemeente Opwijk tot 1976,

242. 025 Geeurickx Paul, Oppèks, ddat koddige moeilijk na te bootsen dialect van peter zegggen onze kleinkinderen, 1980

243. 026 Kring voor heemkennis van oudergem, 1967

244.  abdij Orval,;1987

245. p1 Petegem, heerlijkheid aan de schelde, 1986

246. Swiiters, Adeline, Heilige reet, zijn priester   zijn kloosterlingen, 1996

247. S01 Sint- Agatha berchem en koekelberg in oude prentkaarten,1972, Zaltbommel

248. S02 Mannaerts K., soldaten van Napoleon uit Sint-Kathelijne waver en Onze-Lieve- Vrouw- waver, 1991

249. s03 van de poel h., De volkstelling van 1693, 1993

250.  S04 10 jaar kreatief met naald en draad, 1993

251. S05 kreatief met naald en draad, 1991

252. s06 met de bruid op schoot, 1988

253. s07 De grenzen van sint-katelijne-waver voor 1977, 1989

254. s08 handwerk in de religie, 1997

255. s09 van hoof, w., sint-catharina van alexandrie, , 1989,

256. s10 Katelijne en waver, een tocht langsheen onze kapellen, 1988,

257. s11 sint-eloois-winkel in oude prentekaartenZaltbommel, 1975

258. s12laureys, leon, de franse tijd en de boerenkrijg te scherpenheuvel-zichem, 1998

259. s13 de carnaval van schaarbeek, 2000

260. S14 Maurissen, Antoon- Willme, Bijdrage tot de geschiedneis van Sint-Jans-MOlenbeek, 1980

261. S15 Jacops, P., Bijdrage tot de geschiedenis van de Belgische spoorwegen te Sint-Katelijne – Waver, 1990

262. S16 Kreatief met naald en draad; gemak met gerak, 1994

263. S17 VanHOof, W., Het sint-Elisabethrusthuis, 1990

264. S18 Vermeir, Harry, motieven, symbolen en patronen, 1993

265. S19 Kreatief met naald en draad: wit borduren,1996

266. S20 DE BRuyn A. Versele R.,, Herdenking wereldoorlog 1939-45,

367. S21 Achttiedaagse veldtocht, 1990 deel II

268. S22 Molens, erf en Heem

269. S23 Volkssporten uit Waverland, 1992

270. S24 Het grafische werk van Jos Speybrouck, 1956

271. S25 Het grafische werk van Jos Speybrouck, devotieprentjes, uitgegeven bij JOris Lanno, deel 1 1919-1937

272. S26   idem, deel ii 1937 -1956

273. S27 Tentoonstelling midzeelhoeve, 1992

274. S28 Kreateif met naald en draad, 1990

275. S29 kreateif met naald en draad, mode accesoires, 1992

276. S30 overzichtstentoonstelling 10 jaar midzeel hoeve

277. S31 Van Rossem, Peter, Vijf duizend Bodegemnaren, sociaal- demografische geschiedneis van sint-Martens- Bodegem, 1665-1880, 2006

278. S32 Van Rossem, Peter, Processietraditie te Bodegem,   nr61989

279. S33 5 jaar KKW werking,

280. S34 De Backer, Luc, de restauratie van het huisje Mostinckx te Sint-Martens-bodegem, 2000

281. S35Verlie, Roger, bijozonder zekren en grafmonumenten in en rondom de kerk van sint-Martens- Bodegem, 2013

282. S36 Vrancken J., DE watermolen van Sint-Martens- Bodegem uit ESDB LII en LIII

283. S37 Strubben EG, De dorpskeure van Sint-Martens- Bodegem in 1279, overdruk uit ESDB 1962

284. S38 Gemeente gids, Sint-Martens- Bodegme en zijn rijk verleden,

285. S39 Romeyns, G., Het castelhof te Sint-Martens Bodegem

286. s40 Romeys, G., De walravenshoeve,

287. s41 Romeys, G., het hof ten broek,

288. s42 romeys , G., De Sint-Martinuskerk te Sint-Martens- Bodegem

289. s43 romeys, G., DE Sint-Martinuskerk te Sint-Martens- Bodegem

290. S44 In een klein stationneke, geschiedenis van het station en de spoorweg in Bodegem, 1994

291. S45 van rossem, P., brochure bij de tentoonstelling “bodegem op oude kaarten”, 1993

292. S46 Romeyns, G.,, VAn DRoogenbroeck E., VAn Rossem P.,, Bodegemsche croycke, 1984

293. S47 Romeyns, G., Heemkundig wandelpas,

294. S48 romeyns, G., 1275 De dorpskeure van Bodemgem, 1975

295. S49 30 jaar heemkring B.K.W.,2007

296. S50 verlie, Roger, Een bank vooruit, geschiedenis van het lager onderwijs in Bodegem, 2010

297. S51, Verlie, Roger, Bodegem tijdens de tweede wereldoorlog, 2007

298. S52 Van DRoogenbroeck,FR., Van Rossem , Peter, Sint-Martens- Bodegem van FRanken tot Bourgondiërs, 1997

299. S53 Bodegem , een klein dorp in de Grooten Oorlog, 2000

300. S54 Steenokkerzeel, hetkasteelvan Ham,

301 S55 Renson, G., Nota’s over de parochies van het dekenaat ST-Pieters-Leeuw in de XVIIIde eeuw,

302 M Handelingen koniklijke kring voor oudheidkunde , letteren en kunst van Mechelen, deel CXII, 2008

303 S56 De Schinckel , Yvan, Sint-Ulriks-kapelle van de 12de tot de 20ste eeuw, 1991

304 S57 lauwers, jos, steenokkerzeel, ter ham, wambeek en humelgem, 1987

305 S58 vertonghen, J., verhasselt, L., ’t KInt, geschiedenis van steenhuffel, 1975

306 S59 van liedekerke, luc, de sint-martinuskerk van strijtem, 2006

307 S60 De kerk van strijtem

308 S61 Van Liedekerke, Luc, pastoor Paul Cuylits ten voeten uit, 2007

309 S62 Van Liedekerke, Luc, STrijtem… nu en atlijd, 1981

310 S63 Van Liedekerke, LUc, Het gelsoten kerkhof van strijtem, 2014

311 S64 Van LIedekerke, Luc, van rouw naar herinnering, funerair erfgoed in en om de stin-matinuskerk vn strijtem, 2015

312 S65 Heemkundige krind ‘ de Semse”,

313 v1 verheyden, joris, vollezele, 1985

314 v2 Desodt, Wilfried, Voormezele, 1982

315 w1 Huwelijke waasmunster 1816-1900, 2001

316 w2 de paepe, jozef, watervliet, koningswens en ridderdroom, 2000

317 w3 uyttendael, rene, wetteren, 1900-1952, kroniek van een gemeente,

318 w4, ruys, robert, wichelen, parel aan de schelde, 1989

319 z1 van buggenhout, j;, bijdrage tot de geschiedneis van zoutenay, 1966

320 z2 De sint-Leonarduskerk ,haart van zoutleeuw,1978

321 z3 Terugblik op Zwevegem, 1983


322 Kunst en antiek, schilderijen, zilvewerk, meubelen, beeldhouwwerk en etnische kunst, 1989

323 De Nayer Andre, monumentenzorg, 1975

324 Steek je lichtr op… vaqn Romeinse olielamp tot emire kandelaar, volkskundig jaar boeek ’ t beertje 2003

325 Van der Linde , Jo, berlaarse doodsbeeldekes en rouwgebruiken, 1991

326 kinderspelen , breugel , de oude

327 Uit grootmoeders tijd, deel , 1998

328 Gelber, Lucie, het levende Vlaamse volkslied, deel 1: zangspelletjes, 1985

329 hessel, roger, kinderen vroeger , kreatiever dan nu?, 1992

330 De Win, Guy, Belgische legeraalmoezeniers 1914 -1918

331 50 jaar verbond voorheemkunde, Antwerpen, 1991

332, Aertgeerts, h., claes, a. patroonheiligen van ambachten en beroepen,

333 weyns, jozef, het huisraad in de vlaamse volkskunde, 1974

334 de clerck, karel, de graeve, bie, simon, frank, dag meester, goedemorgen zuster, goedemiddag juffrouw,1984

335 Rob Roemans, gaspar, Rene, lanseloet, 1958

336 Braekman, Willy L., hier heb ik weer wat nieuws in d’ hand, marktliederen, rolzangers en volkse po¨zie van weleer, 1990

337, Astudin, Rheinische burgen

338, Goole, Fr., Brabantse heraldiek,

339. Beknopte inleiding tot de volkskunde,

340 centrum voor Brabantse geschiedenis, werken van bijdragen van leden, 1976

341. Weyns, N.J., De Premonstratenzen abdijen en hun culturele invloed in Brabant,

342 Matheeussen, Humanisme in Brabant,

343 Van Buyten, L., Bureaucratie en bureuacratisering in de lokale besturen der zuidelijke Nederlanden, 16de tot 18de eeuw,

344 Vanhemelrijck, F., Capita selecta uit de geschiedenis van de wereldlijke instellingen in Brabant?  

345 Huldeboek dr Jozef Weyns, 1992

346 Persoverzicht open monumentendag 1989

347 De pers over geschiedenis heemkunde archeologie, volkkunde, genealogie in West- Vlaanderen, 1988

348 Depuydt,Joke, Dhaene, Lieve, Schutyzer, Kris, Velle, Karel, Het verbond dr verzorgingsinstellingen 1938-1988, vijftig jaar ten dienste van de caritas –verzorgingsinstellingen, Leuven, 1988

349 Kwanten, Godfried, De Pletinckxstraat, een eeuw sociale strijd in en rond Brussel, 1985

350 Evenementenkalender van het Brabantse volksleven,

351 Höting, Bernard, Geschiedenis en rechtspositie van het oratroium op Nordstrand,2000

352 Beschermde landschappen, 1972

353 Jaarboek vereniging voor Heemkunde in klein Brabant jg XI, 1976

354 Art, Jan, Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente?, deel1, 1993

355 Art, Jan, Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 2 ( 12de-18de eeuw),1994

356 Hoe schrijft ik mijn dialect?, acco, 1999

357 Industrieel erfgoe in Vlaanderen, 1987

358 Guide pratique du folklore, Bruxelles et brabant Wallon, 1986

359 Economische en financiële aspecten van de Brusselse geschiedenis, 1979

360 Vandecandelaere, Donals, De tijdrekening, de kalender, juliaans, gregoriaas, republikeins? 1988

361 persoverzicht openmonumentendag 1991, provincie Brabant

362 De Belgische stad van vandaag: waarheen?, 1985

363 Twyfelloos, Franciscus-Josephus, ’t Paottenland, 1852

364 jaarverslag Iverlek, 1996

365 activiteiten verslag iverlek 1997

366 De Fiscus en het cultureel erfgoed,1987

367 Annalen van Onze-Lieve- Vrouw van het Heilig Hart,   eerste jaargang 1886

368 praalstoet Gouden Boom 1996

369 woordenlijst Nederlandse taal ( groen boekje)

370 Verenigingen zetten zich in voor monumenten 1986

371 Management van erfgoedprojecten 2001

372 Gewestelijke maatschapij voor volkshuisvesting, 1922 -1997

373 Het thuiszorgideeënboek

374 soma berichten, nr 30 1998

375 Verbesselt, Jan, Het parochiewezen in Brabant, deel 1 tot het einde van de 13de eeuw, Zoutleeuw, 1950

376 Verbesselt, Jan, Het parochiewezen in Brabant, deel II, Pittem , 1964

377 Verbesselt , Jan, Het parochiewezen in Brabant, deel III, Pittem, 1964

378 Verbesselt, Jan, Het parochiewezen in Brabant, deel IV, Pittem, 1965

379 Verbeseelt, Jan, Het parochiewezen in Brabant, deel VII, Pittem, 1967

380 Verbesselt, Jan, Het parochiewezen in Brabant, deel VIII, Pittem, 1968

381 Verbesselt, Jan, Het parochiewezen in Brabant, deel IX, Pittem ,1969

382 Verbesselt, Jan, Het parochiewezen in Brabant, deel X; Pittem, 196

383 Verbesselt , Jan, Het parochiewezen in Brabant, deel XXII, Brussel, 1988

384, Verbesselt, Jan, Het parochiewezen in Brabant, deel XXIII, Brussel, 1991 dekenij Halle

385 Feestbundel Frans Meskens,, 2007

386 Gravin d’Ursel, Marie- Caroline,De geschiedenis van België beleefd in vijftig kastelen, 1971-1972

387 Schrooten, Leo, Landelijk leven in Vlaanderen, Leuven, 2000

388 Eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven, 2005

389 Vanoppen, Henri, streekdrachten in onze gewesten, Gent, 1994

390 1250 jaar Sint- Gummanrus, 2004

391 De Belgische telecommunicatie

392 De 70 musea van Brussel,

393 Volksdevotie, beelden van religieuze volkscultuur in Noord- Brabant, 1990

394 Tack, Guido, Ervynck, Aton, Van Bost, Gunther, De monnik- manager, abt Loose in zijn abdij t’ Ename, Leuven,1999

395 Roekens, Guy, Arnold Boghaert, een zoon van Landegem, bisschop in de Antillen, Nevele,

396 Van Eeckhoudt, Luc, Adrienne, Marivoet ( 1898 -1978) , Lennik, 1984

397 De Ridder, Jozef, De Bedevaart naar de H. Gertrudis van Ternat, 2010

398 De Ridder , Jozef, Pastoor Jean Joseph Ernest Lascabanne, 2007

399 Wegwijs Vlaams Brabant, 2003

400 De Nayer, Andra, monumentenzorg, 1975

401 Leyterns,Luc, Somers, Marc, Peter Benoit, 1984

402 Baudouin, Frans, Nicolaas Rockox, vriendt ende patroon van Peter Paul Rubens, 1977

403 Poodt, Dr, Theophiel, Albert Louis Comte de lichtervelde, l’ hero¨que évêque de Namur, Gent, 1928

404 Lejour, E., inventaire des archives de la famille de fourneau de cruquembourg, Brussel, 1949

405 Geybles, Hans, Heiligen en volksdevotie, Laakdaal 1993

406 Daras, Hervé, De Wandelende Jood in de volks- en taalkunde van Vlaanderen, De MUntenaar, 2006

407 Masiuskring, Pajottenland, 1971

408 Nicolaas Rockox,

409 Lefebvre, Gaspar, om de mis te verstaan,

410 Schrijfboek De Regel van Drijen, 1825

411 De natuur, Utrecht, 1898

412 Nonkel Fons, Pius X,

413 Een bezoek bij beeldhouwer G. Wasterlam,

414 Poodt, DR, Th Les phénomènes mysterieux du psychisme, Brussel,

415 Gemeentemuseum van Temse, jaarboek 2005

416 DE Leyn, Wilbert, Aartsbroederschap van de Heilige Drievuldigheid Teralfene 1704 – 2004

417 Davidst, J.E., Tervuren in de Brabantse Geschiedenis vanaf 1200 tot 1450, Tervuren, 1975

418   Van Dyck, Annemie, Kerkelijk textiel in Vlaanderen en Brussel,   2009

419 Mailhard de la Couture, Godfried van Bouilon, Brugge, 1902

420 Gemeentemuseum van Temse, jaarboek 2003

421 Gemeentemuseum van Temse, jaarboek 2004

422 Collin, Ludo, Honderd Gentse Onze-Lieve- Vrouwekapelletjes, 1988

423, Luyten Sarah, In Brussel Gesmaakt, 2013

423 Monteyne, Andre,   t’ Serclaes, een Brusselse familie, 1987

424 Van Buggenhout, Leo, een leven met psoriasis, 1985

425 Vanhaecke, Luc, De mensen daar verscheuren elkaar, aspecten van de geschiedenis van Oostende, 2012

426 Collectio auctorum latinorum ad usum jeentutis, tomus XVII,1837

427 Boerenwerk in de lente,

428 Lobo, pastor De Wolf vertelt over zijn dieren, 1984

429 Vobob - info 1981

430 De Boerinnenbond naar O.L.Vrouw te Lourdes, 1949

431, kerkboek 1718

432 Korte verhandeling van het Oude en Nieuwe Testamant, 17de uitgave, Brussel, 1911

433 Scheirs, Jef, De Filosoof van Haagem, Davidsfonds nr 218, 1928

434 Walschap, Gerard, Volk, Mechelen, 1930

435 De Vlaamsche zanger, deel 1

436 De Vlaamsche Zanger, deel 2;

437 De Vlaamsche Zanger, deel 3;

438 De Vlaamsche Zanger, deel 4

439 De Vlaamsche Zanger, deel 5

440 De Vlaamsche Zanger, deel 6+

441 Nederduitsche bloemlezing Mechelen, 1897

442 Timmermans, Felix, Pallieter, Brussel,

443 Timmermans, Felix, Pijp en Toebak, 1933

444 Streuvels, Stijn, Alma, Leuven, 1931

445 St- Canisiusblad, tijdschrift voor opvoeding en onderwijs, Mechelen , 1908

446 Mechelse catechismus, 1916

447 Zeker en vaardig, rekenmethode o.L. v. Broeder Denijs, Lier, 1951

448 Helden, zondag 22 april 2012

449 Van Bavegem, J. B.? De Belgische bannelingen naar de eilanden Rhé en Oléron, 1873

450 De Sint-Corneliuskapel in Beerse

451 Nevens, Maurice, kunstglazenier, 1992

452 Druart, Michel, Zusters van Liefde van Kortemark, een verhaal, 1999

453 De Spoorweg in Bodegem, 1994

454 Bijzonder Bodegemenaars, 2003

455 Pedagogische echos, XVIIIe jg nr 2 ,1950

456 Lourdes, 1952

457 De Brabantse watermolens in beeld, Zaltbommel, 1977

458 Het Pajottenland,

459 De Broeders van de Christelijke Scholen in België, 2008

460 In verbondenheid, jg 2009 nr 1

461 Mertens, August, Iets over de spotnamen onzer Belgische steden ,1847

462 Steden en landschappen iv West-Brabant, De Sikkel,

463 ’t kapoentje, nr 38

464 Het aanzien van een millennium, spectrum, 2000

465 Geybels, Hans, Kapellen in Vlaanderen, Leuven,

466 Lowyck, A., De oudste kapel van de Westhoek in Frans-Vlaanderen, 1994

467 Instappen a.u.b. 100 jaar buurtspoorwegen in België, 1985

468 ’t kapoentje, nr 1 1954

469 ’t kapoentje nr 35

470   Vermakelykheden van Brabant en deszelfs onderhoorige landen, 1770

471 Catechismus met platen opgeluisterd, Paris,

472 Bossu, Jozef, Vlaanderen in oude kaarten, drie eeuwen cartografie, 1982

473 Van Hemeldonck, Em., Regenboog der kempen, I Land en volk, 1950

474 Van Hemeldonck, Em., Regenboog der kempen, II volk aan de arbeid, 1951

475 Van Hemeldonck, Em., Regenboog der kempen, III glans van het verleden, 1950

476 SVE, monumentengids, 1997

477 Scheirs, Jef, Duivel hangt, blijspel, 1933

478 Lichtstoet te Brussel in 1930

479 Groot militair liefdadigheidsfeest, Romeinsche spelen,

480 Van Enschede, Servatius, DE Wraak der kabouters,

481 Serroen, Albert, De Wolf in het gebergte, zangspel in vier bedrijven

482 Nederlandsch tijdschrift voor volkskunde, 41ste jg 1937 1-2-3

483 Nederlandsch tijdschrift voor volkskunde , 41 ste jg 19*37 3- 4- 5

484 Brabantse folklore, 1ste jaar nr 5, 1922

485 Brabantse folklore, 1ste jaar nr 6, 1922

486 Brabantse folklore, 2de jaar nr 7, 1922

487 Brabantse folklore, 2de jaar nr 8, 1922

488 Gedenkschriften van de oudheidkundige kring van het land van Dendermonde, 2008

489 Katholiek jaarboek van België, 1926

490 Delcroix, Alfred, verzameling der Belgische kieswetten, 1936

491 Boerenschilderkunst,

492 Joos, Amaar, raadsels van het Vlaamsche volk, Brussel,

493 Van Osta, Ward, Antonius abt in kunst en devotie, Kapellen, 1999

494 Valgaerts Eddy en Luc Machiels, De Keltische erfenis, 1992

495 Van Daele Henri, Van Bastille tot Boerenkrijg, 1997

496 Marine Robert-Sterkendries, Pillen en posters, 2003

497 Dokters Deckx, Fierens, Gevaerts, Nuijens en Van de Perre en apotheker Hendrix

Leerboek der Ziekenverpleging, 1914

498 Winkler Prins Redactie, Kleine medische encyclopedie, 1978

499 Opdebeek, L, De Groote oorlog vanaf nr 57 tot nr 121

500 Decan, Rik, Wie is wie in Vlaanderen, 1980

501 Godfried Kurth, Beknopte geschiedenis van België, 1920

502 Snoeck-Van Haute, De Smakelijke volkskeuken, 1927

503 Luykx, Theo, De graven van Vlaanderen en de kruisvaarten, 1947

504 Dr. Lindemans , Jan, Hoe maak ik mijn stamboom op, 1942

505 Delmelle, Joseph, Slagvelden van België, 1976

506 Altaarwijding O.L.Vrouwe Kathedraal Antwerpen, 1993

507 Rogiers, Jos, Oude liedjes uit het land van Asse, 1984

508 Handleiding omtrent de voorzorgen die het personeel nemen moet om alle arbeidsongevallen te voorkomen

509 Smolders, P, Koning Albert I, 1934

510 Olschewsky, S en & Garsou, J, Leopold II, 1905

511 De oorlogsmisdaden – het folteringskamp Breendonk, 1949

512 Herdenking van de bevrijding, 1994

513 Tilmant, J, Le Congo illustré

514   Onze Prinsen, côte d’ or,

515 Taeymans,Lod, Christelijke kunst, 1930

516 <Les bonnen soirées, 1927, 6de anne nr 32

517 Conscience Hendrik, Everard t’ Serclaes, Brussel,

518 Gysel, André,Dokter Lievens, dagboek van een arts in de loopgraven van WOI, Lanno, 2012

519 Rotter, Honoré, Van de Cruys, Marc, Heraldiek, Leven, 2004

520 Gemeentemuseum van Temse, jaarboek 2001

521 Gemeentemuseum van Temse, jaarboek 2002

522 Oud tin uit Tienen, 1979

523 Zevenjarige kroningsfeest, Tongeren, 1995

524 Info Tienen 1986

525 Boschloo, robert, Camerlynck Leo, Dobbelaere Johan, De kapel van Ukkel Stalle, 1993

526   Velghe Cecile, Volkegem in oude prentkaarten en doodsbeeldekens, 1978

527 Van Soemer tot Babylonië, verzamelingen van het Louvre, 1983

528 Santini, Loretta, La Cite du Vatican,

529 Kiedrowski Rainer en Wiese Jurgen, Ruhrgebiet, 1992

530 Abbaye du Mont-Cassin

531 Boyen Yves, La Route du Roman Païs, 1986

532 Pucci Eugenio, Tout Rome, 1979

533 Santini Loretta, Pompéi les exavations, 1979

534 Verdesi Enrico, Ricordo di Roma,

535 Onder ons in het Davidsfonds op bedevaart naar Rome

536 Ricordo di Roma parte I

537 Ricordo di Roma parte II

538 Ricordo di Roma parte II

539 Dumont G, H, België, 1993

540 Burger Matthijs, J, Kerken in Nederland en België,

541 Deseyn G, Architectuur in Brugge en Gent, 1995

542 Deseyn Guido, Architectuur in Brugge en Gent,1993

543 Gorlier Claudio, Westminster Abbey, 1989

544 Francia Ennio, De Sint-Pieter in Rome, 1989

545 Lapierre Dominique & Collins Larry, o Jerusalem, 1971

546 Grouard de Tocqueville Aude, Val de Loire Tourraine, 1992

547 Das Bistum Essen, 1998

548 Fontanet Jean, Villas et maisons de campagne

549 l’abbé F. Ducatel, Vie de Sainte Ide de Lorraine, 1900

550 Baron H. De Royer de Dour, Toestand des werkmans en des kleinen landelijken eigenaars, 1897

551 Alle verraders buiten!

552 Verbesselt, J, Oude cijnzen munten en maten, 1982

553 Dr. J. Zuring, Over het wegen van zieken in de kerk en hun offergaven, 1990

554 Drs E. Tielemans, Van geboorte tot dood, 1990

555 Dontaine Ch., L’ Ecole pratique, 1902

556 Sanderus Anthoni, Verheerlijkt Vlaandre, deel 1, 1968

557 Sanderus Anthoni, Verheerlijkt Vlaandre, deel 2, 1968

558 Sanderus Anthoni, Verheerlijkt Vlaandre, deel 3, 1968

559 Memoires brigade Piron, 19958

560Dykmans, Marc, Obituaire du monastère de Groenendael dans la forêt de Soignies, 1940

561 Broeder Cornet Joseph, leven van de heilge Jan- Baptist de la Salle, 1979

562 un siècle de l’ église catholique en Belgique,   tome 1, 1930

563 werken van Barmhartigheid, 650 jaar Alexianen in de Zuidelijke Nederlanden, 198

564 vogel album

565 Flandria nostra, deel 1, 1957

566 Flandria nostra deel 2, 1957

567 Flandria nostra deel 3, 1959

568 Flandria nostra deel 4, 1959

569 Flandria nostra deel 5, 1959

570 Honderd jaar vrij onderwijs, 1932

571 en nu vooruit, <kardinaal Jozef Cardijn, 1997

572 Heraldiek, 1976

573 veslag van de commissie vn voorlichting op 14 juli 1946

574 koninklijkd       vereniging van de Brusselse ommegang

575 De meester van Soeterbeek,

576 Dorpskrant, jaar van het dorp 1978 nr 1

577 Dorpskrant; jaar van het dorp, 1978 nr 2

578 Dorpskrant, jaar van, het dorp, 1978, nr 5

579 Dorpskrant, jaar van het dorp, 1978, nr 6

580 Dorpskrant, jaar van het dorp, 1978, nr 7

581 Dorpskrant, jaar van het dorp, 1978, nr 8

582 Les moulins de Brabant,1961

583 Klausing Jef, Jansoone, Roger, op de vismarkt ben ik geboren, zeevisserij en maritieme volkskunde, 2004

584 Van Royen, Harry, Pater Petrus Vertenten, 1996

585 Spanhove, Joris, Pater Alfons Walschap, msc, 2003

586 Goemare, Pierre, Een dag bij den koning der Belgen, Antwerpen

587 Tapin, Jean, Onder de vaandels van Napoleon I Amsterdam,

588 P¨farreichronik St Peter, 1993

589 Bakelants, Ivo, De glasschilderkunst in België in de negentiende en twintigste eeuw,   deel A, 1986

590 Bakelants,Ivo, De glasschilderkunst in België in de negentiende en twintigste eeuw, deel C, 1992

591 Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent, 1802 -1997 deel I: A – O

592 Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent, 1802 -1997 deel II : P –Z

593 Lindemans, Paul, het volk van West- Brabant, 1990, Opwijk

594 Volksverhalen uit Vlaams Brabant, 1982

595 De middelaar tussen de genealogische navorsers, nr 259, 1989

596 Van der Cruys Robert, Wauzze joeng zejje gau?, 2013

597 Van der Cruys Robert, De Koekedoeës, 2014

598 Norbertinessen en norbertijnen, 1982

599 Dessein Jozef, Norbertijnenabdijen, 1988

600 Van der Plas Michel, Abdijen in de lage landen, 1989

601 van Schaik Ton, Abdijen in West-Europa, 1992

602 Opwijk ons dorp, 1978

603 Butler Alban, Heiligenlevens, 1991

604 Appelamsn, H., Pages de philosophie, Brussel, 1904

605 Clément, Gaston, ons oorlogskookboekeje, Leuven, 1941

606 Pletinckx Karel, Luimige speelkens van Jan Klaassen, Gent, 1941

607 verhalen, kronyken en legenden, Brussel, 1865

608 Leven en mirakelen van de heilgie Wivina, eerste overste en stichteres der vermaerde abdy van Grooten- Bygaerden, Brussel, 1862

609 Korte reis rond de wereld, Brussel, 1851

610 Mechelse catechismus met uitleg, Mechelen, 1901

611 Mechelse catechismus ten gebruike der kinderen die hunnen eerste communie gedaan hebben, 1916

612 Mechelse catechismus of onderwijzing, Mechelen, 1899

613 Kleine Mechelse catechismus, Mechelen, 1896

614 Mechelse catechismus met uitleg, Mechelen, 1917

615 Catechismus of christelijke leering, Brugge, 1903

616 Catéchisme de Malines, Mechelen, 1915

617 Mechelse catechismus of onderwijzing, Mechelen, 1900

618 Catechismus ten gebruike van al de bisdommen van België, 1947

619 Catéchisme du diocèse de Cambrai, Lille, 1928

616 Vezameling der wetten en koninklijke besluiten, 1867

617 Walgrave, Al., Het spel van Onze- Lieve Vrouw of Maria ’s leven, Halle, 1911

618 Geerebaert, A., Latinsche- Nederlandsch woordenboek, Luik, 1940

619 Bouhours,   La vie de St. François Xavier, tome second, 1817

616 De Bode van den h. Franciscus, tijdschrift van de derde orde, Mechelen, 1906

617 Lambin, Francis, Belgisch-kongo, Brussel, 1948

618 Nys Th, Het Mirakuleus beeld van O.L.Vrouw van Lubbeek, 1926

619 Dolan D.G., Sainte Gertrude, 1922

620 Van Doornik N.G.M., De kerk die mij boeide, 1953

621 De Weerdt, Kleine Liturgie, 1926

622 Bénard Th., D’ Histoire Sainte, 1908

623 Negociant

624 Walrave Michel, Lesage Geert en Osaer Toon, Parochie.com

625 Histoire de l’église, 1884

626 Van Roy Albertus, Heiligt het jaar,

627 Van der Cruys Albert, Kruisweg voor de zieken

628 Moeller J, D’Histoire universelle, 1866

629 Mijn catechismus, tweede graad, 1952

630 Smet Cornelius, Het leven van onze Heer Jezus Christus, 1841

631 Cauderlier, Het spaarzame keukenboek, 1903

632 Kardinaal Mercier, Handboekje eerste communie der kinderen, 1911

633 Cardinal Wiseman, Souvenirs sur les quatre derniers papes, 1858

634 Smet Cornelius, De Roomsch Catholyke kerk als ook de heylige en roemweerdige persoonen die het geloof gedurende de tien eerste eeuwen in ons vaderland verkondigd en uytgebreyd hebben, of het leven van Jesus Christus en zyne kerk vervolg van het leven van Jezus Christus op de aerde, 1854

635 Bartoli Daniel, Histoire de Saint Ignace de Loyola de la compagnie de Jésus, tome premier 1844

636 Bartoli Daniel, Histoire de Saint Ignace de Loyola de la compagnie de Jésus, tome second 1844

637 Bijbelse geschiedenis – Oud en Nieuw Testament, 1924

638 Handgeschreven Nederlandse spraakkunst deel 1

639 Handgeschreven Nederlandse spraakkunst deel 2

640 Henrici Philippi, Disputatio num Juridicarum Libritres , 1617

641 Ariipine li lusitani viri, 1584

642 Du Mong Frans, De Laatste getuigen, 2005

643 Du Mong Frans, Wat betekent onze straatnaam, 2003

644 Du Mong Frans, De Waterheren van Ternat, 2015

645 De Mont Pol, Op mijn dorpken, 2009

646 50 jaar Broeders van de Christelijke Scholen, 1976

647 Godfroid Ivan, Omgewoelde aarde – Rwanda gedichten, 1995

648 Andries Achiel, En toch…!, 1989

649 Ternat zingt

650 De Mont Pol, De gouden distel,

651 Van der Cruys Robert, Ejje mau verstuin, 2008

652 Ternat, info handelaars en bedrijven, verenigingen, 2008-2009

653 Cooremans Hedwig, Gamin, straatkinderen in Colombia, 1991

654 Verdoodt Freddy, Afstammelingen uit het Hertogelijk Huis van Brabant, 1988

655 Cornelis Frans, Sint-Katherina-Lombeek, 1992

656 Van Eeckhoudt Luc, Wambeek, bijdragen tot de geschiedenis, 1993

657 Herpelinck Herman , Ternat, DE Heren van Kruikenburg, Ternat, 1990

658 Herpelinck, Herman, Ternat, De Drie Prochien, Ternat, 1993

659 Herpelinck, Herman, Ternat, De memoires van een dorp, Ternat, 1987

660 Herpelicnk, Herman, Ternat, De Drie gemeenten, Ternat, 1999

661 Lascabanne, J.J.E., Debast, J.L., Geschiedkundige schetsen der Kerk en gemeente Ternath, Brugge, 1902 eerste boek, deel 1

662 Lascabanne, J.J.E., Debast, J.L., Geschiedkundige schetsen der kerk en gemeente Ternath, Brugge, 1902, eerste boek, tweede deel

663 Lacabanne, J.J.E., Debast, J.L, Geschiedkundige schetsen der kerk en gemeente Ternath, Eerste boek, 1902

664 Lascabanne, J.J.E., Debast, J.L., Geschiedkundige schetsen der kerk en gemeente Ternath, tweede boek 1904

665 De Ridder, J., Doodsprentjes van religieuzen, 2008 in Vlaamse Stam

666 Parijs , Ronald, sporting Ternat, 1950 -2000, kroniek van een voetbalploeg, 2000

667 Du Mong Frans, Pangaartse verhalen, 2001

668 Poodt, Theofiel, Geschiedenis van Ternath, Brussel, 1896 heruitgave, 1986

669 Poodt, Th., Roemrijk leven en dramatische einde van Everaard t’ Serclaes, Ternath, 1932, heruitgaven 1986

670 De Ridder, Jozef, De terugkeer van een schilderij, 1989

671 Roesems, Victor, Ternat, van kasteel de Mot , gemeentehuis en gemeenteschool, boek 1, 1988

672 Roesems, Victor, Ternat van kasteel de Mot, gemeentehuis en gemeenteschool, boek 2, 1989

673 Roesems, Victor, Ternat van kasteel de Mot, gemeentehuis en gemeenteschool, boek 3, 1990

674 Van den Broeck, Eugeen, De geuzeroute in Brabant, 1973

675 Du Mong, Frans, De heks van de plank, 2007

676 Cieters, Willy, Een kraai nestelt in mijn hart, Zuid en Noord, 1995

677 De Mont, Pol, Aan mijn Payottenland, heruitgave,2007, Davidsfonds Wambeek

678 De Ridder, Jozef, Kloosterkledij toegelicht op de congregaties uit het Aartsbisdom, ESBD, 2011

679 Sprangers, Henri, Honderd vooroudertafels van bekende Vlamingen, Leuven, 1993

680 Westwell, Ian, De eerste wereldoorlog dag na dag, Aartselaar

681 Gérard , JO, België, de dolle jaren, Hasselt,

682 Debaere, Siegfried, De gekste dag van de oorlog, De Klaproos, 2008

683 Kerkelijk bestuur in Liedekerke van 1830 tot nu, Liedekerke, 2016

684 Potvlieghe, Ghislain, Orgels in het Pajottenland, vergeten meesterwerken, Heemkring Gooik,     2016

685 Tongre Notre Dame, 1968, Verviers

686 Schilderachtig Gooik, Gooik in de kunst, 2000

687 Van Liedekerke , Maurits, Van Abbeloos tot Zeppos, Dendraak, 2016

688 Daem, Paul, Archeologie van de voormalige priorij van O.L.V-ter Muylen te Liedekerke, 2016

689 zes boekjes: De geschiedenis van de Kerken van de Voer

690 Anthoni Sanderus, Verheerlykt Vlaandre, eerste deel 1735 ( anastatische druk)

691 Anthoni Sanderus, Verheerlykt Vlaandre, tweede deel , 1735, ( anastatische druk)

692 De Cantillon, vermakelykheden van Brabant en deszelfsonderhooorige landen, del I; 1770 (anastatische druk)

693 brochure: Priorij der Karmelieten O-L-V ter Muylen te Liedekerke

694 Petrus Ascanus, brochure oktober 2017;

695 De Weg-om van Kruisborre, wandelen langs veldkapellen en kruisen, Asse, 2017

696 Glasramen Sint-Martinuskerk Asse, 2017

697 Weemans, Georges en Wauters Alphonse, LANDEN, VAN VERSTERKTE STAD TOT DORP IN DE KERING, dubbelnummer 94-95 2017

698 Liefde en devotie, Het gruuthusehandschrift: kunst en cultuur omstreeks 1400

699 Michel Cloet en andere, De Geschiedenis van Tielt, Lannoo, 2009

700 John Asselman, Oe zegdet in LIkerk en Likert, 2018

701 Feestbundel Jaak Ockeley, Asse 2018

702 Geert Tamsyn en Marc Gillilsjans, De Slag bij Imde, geïllustreerd door Willy Kerremans

703, Gunthe Hauspie, De grote Rubens atlas, Lannoo, 20108

704 Ars Sacra, inventaris en beschrijving van kerkelijke kunstschatten in het Pajottenland 1975

705 Andre Monteye, T’ Serclaes, een Brusselse familie, 1987

706 Volksheiligen in het pajottenland, Andreas Masiuskring 1981,

707 De Schinkle, Yvon, Sint-Ulriks-Kapelle, van de 12de tot de 20ste eeuw, 1991

708 Bronselaer, Maurits, Liedekerke, Van vroeger tot nu, 1970

709 Van Mechelen; Johan Vlaamse Begijnhoven, in schemelheyt der maechlyckheidt, 1973    

710 Martens, Dirk, Op een Kier, Davidsfonds, 2009

711 Langley, Nicky, Elfde Gebod, mystieke plaatsen en figuren in Vlaanderen, Davidsfonds, 2010

712 “De Brabatnse schilder Karel De Bauw, in beeld en woord, Asse, 1974

713 Goossens, Frans, De Koninklijke Harmonie Sint- Cecilia- Asse, dorps- en muziekleven sinds 1811, Asse, 198/3

714 Historische tuinen en parken Vlaanderen,   provincie Vlaams Brabant,2005

715 Heemkunde in Vlaanderen, huldeboek dr Jozef Weyns, ,1992p.58 Bieren in het pajottenland

716 Van den Steen, Jef, Geuze en kriek, de champagne onder de bieren, Davidsfonds, 2006

717 Ars Sacra inventaris en beschrijving van kerkelijke kunstschatten in het pajottenland, Sint)-Kwintens-Lennik, 1975

718 Hannes Piet, Sint-Katharinakerk , Hoogstraten, Hoogstraten, 1987

719 Nevens, M.? Het Brabantse kroonjuweel: Grimbergen, 1989

720 Bellebeek, functierenovatie van Hoeven: ter tudis o.l.v. Prof V. Goedseels,

721 Bruno Bernard Him, Kerkelijkge heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus IIAverbode, 1980

722 Verstraete,; R/, Alfabetisch repertorium van de families te Maznzele tussen 1604 en 1890, Baardegem 1993

723 Verberckmoes F.,, Alfabetisch repertroium van de families te Opwoijk van 1601 tot 1900, drie delen, Lebbeke 1994

724 Jef Nijs, de jeugdjaren van Pïeter Bruegel: strip

725Julsdottir; Walter Evenepoel; Francis; Badts; De Dikke van Pamel , Roosdaal; 2019